Lễ Khai Giảng năm học 2016-2017

Trường TC Múa TP.HCM Thông báo Lễ Khai giảng và Trao Bằng Tốt nghiệp năm 2016. Thời gian : 18h ngày 22/9/2016 (Thứ 5). Địa điểm : Nhà Hát Thực Nghiệm , lầu 2. Đề nghị tất cả Cán bộ , công chức, viên chức, học sinh tham gia đầy đủ đúng giờ. Chi tiết