14:54 | 09/02/2023

Chương trình thi tốt nghiệp hệ trung cấp diễn viên múa năm học 2013-2014 đã diễn ra vào lúc 8h00 ngày 18/5/2014 kéo dài đến ngày 21 tháng 5 năm 20145.

Các lớp dự thi tốt nghiệp là lớp 6 năm khóa 4, 4 năm khóa 6 và 2 năm khóa 15 A,B,C,D. Các môn thi lần lượt là múa Cổ điển châu Âu, Dân gian dân tộc, Tính cách nước ngoài và Hiện đại. Lễ tổng kết năm học và chương trình biểu diễn báo cáo kết quả học tập cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp vào lúc 18h00