15:44 | 05/07/2024

Căn cứ Kế hoạch số 177/KH-TCMHCM ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Hiệu
trưởng Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch tuyển sinh tài
năng năm 2024;
Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh tài năng
năm 2024

thong-bao-tuyen-sinh-tai-nang-2024-1-1.jpg (816 KB)

thong-bao-tuyen-sinh-tai-nang-2024-1-2.jpg (864 KB)

thong-bao-tuyen-sinh-tai-nang-2024-1-3.jpg (879 KB)

thong-bao-tuyen-sinh-tai-nang-2024-1-4.jpg (810 KB)

thong-bao-tuyen-sinh-tai-nang-2024-1-5.jpg (805 KB)

thong-bao-tuyen-sinh-tai-nang-2024-1-6.jpg (703 KB)