19:30 | 09/02/2023

Âm nhạc là một phần không thể tách rời, “Âm nhạc là linh hồn của Múa”. Chính vì vậy, Âm nhạc là một trong những môn học quan trọng, nhất là đối với các học sinh chuyên ngành Múa.

Nhằm trang bị một cách có hệ thống những kiến thức cơ bản về lý thuyết và thực hành âm nhạc; giúp học sinh hiểu được cái hay, cái đẹp về giai điệu, tiết tấu, cấu trúc và tình cảm của Âm nhạc để ứng dụng vào nghệ thuật Múa.