19:13 | 09/02/2023

Ngày 12/01/2020 vừa qua, Trường Trung Cấp Múa TP.HCM đã có buổi “Lễ sơ kết học kỳ 1 năm học 2019-2020”. Buổi lễ bao gồm nội dung tổng kết lại những hoạt động phong trào nghệ thuật của nhà trường và khen thưởng thành tích học tập của các em học sinh đã kết thúc học kỳ 1 năm học 2019-2020 vừa qua.

Buổi lễ có sự hiện diện của thầy Ths.Nsưt Lương Xuân Thành – Phó hiệu trưởng nhà trường. cô Ths.Nsưt Lê Minh Thu – Phó trưởng khoa múa dân gian dân tộc. cô Nsưt Nguyễn Bá Thảo Dung – Trưởng khoa múa nước ngoài. thầy Nguyễn Phương Lịch – Phó trưởng khoa múa nước ngoài. Cùng sự hiện diện của quý thầy cô, quý phụ huynh cùng các em học sinh.

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020

LỄ SƠ KẾT HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019 – 2020