18:36 | 09/02/2023
  • Kỳ thi tuyển sinh năm 2019.
  • Vừa qua Trường TC Múa Tp.HCM đã hoàn tất kỳ thi tuyển sinh năm 2019.
  • Với hơn 1200 hồ sơ thi tuyển trong khu vực Tp.HCM và các Tỉnh thành trong cả nước.
  • Hội đồng tuyển sinh đã cật lực tuyển chọn được hơn 220 bạn có đủ yếu tố về hình thể cũng như đủ năng khiếu để theo học ngành Múa.
  • Trường TC Múa gửi lời chúc mừng đến các tân sinh viên năm 2019.
  • Một số hình ảnh ngày thi tuyển.

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019

Kỳ Thi Tuyển Sinh 2019