15:11 | 09/02/2023

Mời bạn tham dự sự kiện The You: Một thử nghiệm trình diễn được thực hiện bởi Ian Richter, Jo (Ngô Kỳ Duyên) và Đoàn Thanh Toàn vào thứ năm ngày 8 tháng 10 lúc 6 giờ.

Thử nghiệm này được tạo nên từ các trình chiếu thị giác, nhạc sống và trình diễn cơ thể sử dụng các mật mã trong thí nghiệm khoa học và có ảnh hưởng từ các phương pháp trị liệu sáng tạo. Để hỗ trợ cho nghiên cứu của chúng tôi, mời bạn đến tìm hiểu, khám phá về ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến cộng đồng nghệ thuật đương đại. Do những hạn chế hiện tại, bạn cần đăng ký trước ngày 2 tháng 10 tại link sau: https://forms.gle/xU7PPYTmjsdBvqbaA .Chúng tôi rất mong sự có mặt của bạn,

the_you_email_invitation_saigon_3_vn-862x1024.png (697 KB)