18:07 | 09/02/2023

Ngày 10/9/2018 Trường Trung Cấp Múa Thành Phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018-2019. Đại diện lãnh đạo Nhà trường, ThS.Lương Xuân Thành P.Hiệu trưởng đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

Thầy P.Hiệu trưởng đã điểm qua những thành tích nổi bật của Nhà trường trong năm học 2016-2017 trên các mặt công tác với những nhận xét: Năm học 2017- 2018 là năm học thành công trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo cán bộ, giảng viên; hợp tác quốc tế; hoàn thiện chương trình,giáo trình…

Pas de deux Le Corsaire hs lớp 6k10 Lan Anh &Thế Phương ( cựu hs)
Pas de deux Le Corsaire hs lớp 6k10 Lan Anh &Thế Phương ( cựu hs)

Kết thúc năm học, Trường TC Múa TP.HCM đã để lại kết quả tốt đẹp, ấn tượng về một mùa thi tốt nghiệp của khóa 6 năm 7,8 4 năm khoá 10 và 2 năm khoá 19

03.jpg (114 KB)
Tập thể hssv 6k8,4k10,2k19 trong ngày lễ khai giảng

Bước vào năm học mới 2018-2019,ThS. Lương Xuân Thành P.hiệu trưởng trường TC Múa Thành Phố HCM sẽ triển khai mạnh mẽ công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý các Phòng, Khoa có năng lực và trình độ cao, có phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

tiết mục “nồng nàn phương nam” cựu hs trở lại biểu diễn trong ngày khai giảng
tiết mục “nồng nàn phương nam” cựu hs trở lại biểu diễn trong ngày khai giảng

Tiếp tục thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chuyên sâu, có chất lượng cao về nghệ thuật múa, ở các ngành: diễn viên, huấn luyện, biên đạo có phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực biểu diễn, sáng tạo tốt, đáp ứng nhu cầu giữ gìn, kế thừa và phát triển nền nghệ thuật múa Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Ths. Lương Xuân Thành và Cô Nguyễn Bá Thảo Dung Trao bằng TN cho các học sinh.
Ths. Lương Xuân Thành và Cô Nguyễn Bá Thảo Dung Trao bằng TN cho các học sinh.

Trường TC Múa TP.HCM cần tiếp tục đoàn kết, đẩy mạnh thi đua trong giảng dạy và học tập, phấn đấu đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo tài năng nghệ thuật Múa vì mục tiêu xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, có đạo đức tốt, vững vàng trong quan điểm sáng tác – biểu diễn, biết trân trọng và giữ gìn các giá trị truyền thống văn hóa của dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày nay. Tập trung các điều kiện để nâng cấp trường lên Cao Đẳng Nghệ Thuật Múa trong những năm tới, xây dựng Nhà trường theo hướng KHOA HỌC – CHÍNH QUY – DÂN TỘC – HIỆN ĐẠI, xứng đáng là cái nôi của nền nghệ thuật Múa Việt Nam.