19:29 | 09/02/2023

54 Dân tộc anh em sống chung trên đất nước Việt Nam. Mỗi dân tộc sở hữu một kho tàng Múa Dân gian vô cùng phong phú.

Được sinh ra trong quá trình lao động sáng tạo hàng ngàn năm, múa Dân gian ẩn chứa nét đẹp lộng lẫy của từng dân tộc. là nguyện vọng và ước mơ của nhân dân lao động. Bộ môn Múa Dân gian Dân Tộc Việt Nam luôn nhắm tới mục tiêu đào tạo: trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về Múa Dân gian của các dân tộc, đồng thời thích ứng linh hoạt với mọi thể loại, tác phẩm Múa. Trong quá trình học tập các em sẽ nắm bắt thuần thục chất liệu, đặc điểm phong cách, cùng kỹ thuật, kỹ xảo – Tiếp nhận và cảm thụ những nét tinh tế trong vẻ đẹp của ngôn ngữ Múa Dân Tộc. Môn Múa Dân gian Dân Tộc Việt Nam còn chính là nền tảng cho sáng tác Múa đương đại.