Thông báo nhập học cho Học sinh hệ Chính Quy năm học 2016-2017

Trường Trung cấp Múa TP.HCM Thông báo cho Học sinh các lớp Chính quy trúng tuyển năm học 2016-2017 đến làm thủ tục nhập học từ ngày 24->26/8/2016.Chi tiết