Lớp Bồi Dưỡng Múa Truyền Thống Khmer

⏰Chiều 19/7, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang phối hợp với Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế giảng “Lớp bồi dưỡng múa truyền thống Khmer”. Tham gia lớp học có 68 học viên, là cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành cấp tỉnh cộng tác viên; phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố trong tỉnh.

🔔Lớp học do giảng viên Thầy NGƯT.Nguyễn Vĩnh Hiển và thầy ThS.Trần Văn Hiệp khoa múa Dân gian dân tộc Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh giảng dạy, diễn ra từ ngày 10 – 19/7. Nội dung Lớp bồi dưỡng cung cấp các chuyên đề: Khái quát nghệ thuật múa Khmer Nam Bộ, chất liệu múa Khmer, phần dân gian múa gáo dừa…

🥇Cuối khóa học, các học viên được Thầy NSND.Hà Thế Dũng-P.Chủ tịch Hội NS Múa VN-Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội NS Múa Việt Nam-P.HT Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh trao Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.

🎊Đây là lớp bồi dưỡng nằm trong chương trình thực hiện “Đề án bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, giai đoạn 2021 – 2025”. Mục tiêu chung của Đề án góp phần thực hiện tốt công tác văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào Khmer, phù hợp với mục tiêu phát triển toàn diện của tỉnh Kiên Giang; đề xuất và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh, khuyến khích phục hồi các loại hình nghệ thuật truyền thống Khmer tiêu biểu.