Thông báo Nhập học Lớp Đại Học Khóa 4

Trường Múa TP.HCM Thông báo cho Sinh viên lớp Đại Học Biên đạo, Huấn luyện Múa Khóa 4 – Hệ vừa làm vừa học nhập học Học Kỳ II- Năm 3 – Khóa 2013-2017. Thời gian  : Từ ngày 15/07-15/10/2016. Chi tiết