Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập trường Trung Cấp Múa TP. Hồ Chí Minh

Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Trung Cấp Múa TP. Hồ Chí Minh (1986 – 2016) xin trân trọng thông báo tới các Thầy/Cô giáo; các cựu học sinh, sinh viên chương trình tuần Lễ hội . Kính mời toàn thể các cán bộ, giảng viên sinh viên và học sinh các thế hệ của trường Trung Cấp Múa TP. Hồ Chí  Minh về tham dự các hoạt động Lễ hội. Xin trân trọng cảm ơn! Chi tiết