Trang chủ

Trường TC Múa TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trải qua ba mươi năm hình thành và phát triển, đến nay Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh là một trong hai trung tâm đào tạo nghệ thuật múa lớn nhất Việt Nam