17:58 | 09/02/2023

Trong khuôn khổ dự án «Nghệ sĩ lưu trú», Viện Pháp tại Việt Nam – Tp.HCM hân hạnh mời biên đạo múa người Pháp gốc Việt Thierry Thiêu Niang về Việt Nam với dự án tổ chức workshop dành cho các bạn học sinh, sinh viên của Trường Múa TPHCM.

Mục đích của dự án nhằm tạo ra một cuộc gặp gỡ chung nơi mọi người có thể chia sẻ những cảm xúc của mình thông qua nghệ thuật múa đương đại.

+ LỊCH TUYỂN DIỄN VIÊN VÀ LỊCH TẬP : -13/12/2017 (Thứ 4) : 9h30 – 12h : Audition tuyển diễn viên (*),tại phòng tập 6 lầu 4, Trường Múa Tp.HCM

-14/12/2017 (Thứ 5) : 9h – 12h : Workshop, tại phòng tập 6 lầu 4

-16/12/2017 (Thứ 7) : 14h – 17h : Workshop, tại phòng tập 6 lầu 4

-18/12/2017 (Thứ 2) : 13h – 17h : Workshop, tại phòng tập 6 lầu 4

-19/12/2017 (Thứ 3) : 8h – 17h : Chạy sân khấu, tổng kết và trình diễn trước công chúng, tại khán phòng IDECAF. Số 31 Thái Văn Lung, Q.1.

(*) Biên đạo múa Thierry Niang sẽ thông qua buổi audition, tuyển chọn tối đa 15 bạn để tham gia workshop. Không phân biệt trình độ và lứa tuổi.

Lưu ý: sẽ có một thông dịch viên trong quá trình biên đạo làm việc với diễn viên múa.