19:28 | 09/02/2023

Ngành Nghệ thuật biểu diễn kịch múa. Đào tạo diễn viên múa có khả năng biểu diễn các thể loại múa Cổ điển Châu Âu (Ballet), Dân gian dân tộc, Tính cách nước ngoài, Đương đại, có kiến thức về lý thuyết âm nhạc và lý luận múa. Thời gian đào tạo: 6 năm, độ tuổi từ 9 đến 13

Ngành Nghệ thuật múa Dân gian dân tộc. Đào tạo diễn viên múa có khả năng biểu diễn các thể loại múa Dân gian dân tộc, Cổ điển Châu Âu (Ballet), Tính cách nước ngoài, Đương đại, có kiến thức về lý thuyết âm nhạc và lý luận múa. Thời gian đào tạo: 4 năm. Độ tuổi từ 14 đến 17

Môn học chuyên ngành Hệ trung cấp diễn viên

  • Múa Cổ điển châu Âu
  • Múa Tính cách
  • Múa Hiện đại
  • Múa Dân gian dân tộc
  • Lý thuyết âm nhạc
  • Ký xướng âm
  • Lý luận múa

Thời gian tuyển sinh: từ ngày 15 đến 18 tháng 7 hằng năm