19:18 | 09/02/2023

Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh được chính thức thành lập từ năm 1986, là đơn vị đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tiền thân của Trường là những lớp múa ngắn hạn đào tạo, huấn luyện và cung cấp diễn viên, cán bộ múa chuyên nghiệp cho ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam và các đoàn ca múa giải phóng các tỉnh Nam Bộ.

Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, năm 1975 Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn được xây dựng thành Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh, trong đó có Phân hiệu Múa. Năm 1986, Phân hiệu Múa chính thức tách khỏi Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh để trở thành Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh. Thời kỳ này trường còn nhiều hạn chế về cơ sở vật chất, tuy nhiên, Ban Giám hiệu và cán bộ, giáo viên đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ, diễn viên múa cho các tỉnh phía Nam vốn được coi là “ vùng trũng” của ngành múa. Năm 1995, Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh được Bộ Văn hóa – Thông tin chính thức đầu tư xây dựng cơ sở tại số 155 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, nhà trường đang thực hiện triển khai nhiều chương trình liên kết với các trường Đại học trong nước như Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội… Trải qua gần ba mươi lăm năm hình thành và phát triển, đến nay Trường Trung cấp Múa TP. Hồ Chí Minh là một trong hai trung tâm đào tạo nghệ thuật múa lớn nhất Việt Nam. Các thế hệ học sinh tốt nghiệp từ nhà trường đã trở thành lực lượng nòng cốt góp phần không nhỏ cho sự phát triển nghệ thuật múa của TP.Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực miền Nam nói chung.