19:26 | 09/02/2023

hieutruonghathedung

TS.NSND-Hà Thế Dũng
Phó Hiệu trưởng

ThS.NSƯT-Lương Xuân Thành

ThS.NSƯT-Lương Xuân Thành
Q.Hiệu trưởng


PHÒNG ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ KH & HỢP TÁC QT

 • Trưởng phòng:
 • P.Trưởng phòng: Bạch Phi Long

PHÒNG HÀNH CHÍNH, TỔNG HỢP

 • Trưởng phòng: Ths.Đào Thị Phương Điểm
 • P.Trưởng phòng:

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN

 • Trưởng phòng: Ths.Trần Văn Hiệp
 • P.Trưởng phòng:

KHOA MÚA NƯỚC NGOÀI

 • Trưởng khoa: Ngưt Nguyễn Bá Thảo Dung
 • P.Trưởng khoa: Nguyễn Phương Lịch

KHOA MÚA DÂN GIAN DÂN TỘC

 • Trưởng khoa:  Ths.Ngưt Đoàn Phúc Linh Tâm
 • P.Trưởng khoa: Ths.Nsưt Lê Minh Thu

KHOA ÂM NHẠC

 • Trưởng khoa: Ths.Thái Thị Thu Hương
 • P.Trưởng khoa: Nguyễn Thị Dạ Thảo

TRUNG TÂM THỰC NGHIỆM BIỂU DIỄN

 • Giám đốc trung tâm: Nsưt Tạ Thuỳ Chi