18:39 | 09/02/2023

Ngày 30/9/2019, Trường Trung Cấp Múa TP.HCM đã chính thức ký kết hợp tác với AMPA Education cam kết mang chương trình giảng dạy và chứng chỉ quốc tế ISTD cũng như các dự án giáo dục nghệ thuật phi lợi nhuận đến gần hơn với cộng đồng học viên và giáo viên tại trường.

Bằng việc sử dụng giáo trình hoặc tham gia các kỳ thi chứng chỉ của AMPA Education, bạn đã góp phần chung tay gây quỹ cùng chúng tôi mang giáo dục sáng tạo đến tất cả trẻ em Việt Nam qua các dự án cộng đồng.

Một số hình ảnh của buổi lễ ký kết.

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC