14:07 | 02/05/2024

Thông cáo báo chí Ngày hội tuyên truyền Hướng nghiệp năm 2024 phục vụ công tác tuyển sinh, đào tạo phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch.

thong-cao-bao-chi-0001-1.jpg (649 KB)

thong-cao-bao-chi-0001-2.jpg (587 KB)