18:44 | 09/02/2023

Vừa qua, Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG – Hiệu trưởng Trường TC Múa – Chủ Tịch hội Nghệ Sĩ Múa TP.HCM đã có chuyến đi công tác ký kết “trao đổi văn học nghệ thuật giữa 2 TP.Hồ Chí Minh và TP.Thượng Hải”.

Qua chuyến đi này sẽ tạo tiền đề giúp nền văn học của nước nhà giới thiệu rộng rãi đến bạn bè các nước phương Đông và trong tương lai sẽ tiến xa hơn nữa. Bên lề sự kiện còn có các hoạt động triển lãm ảnh với chủ đề “Vẻ Đẹp TP.Hồ Chí Minh – TP.Thượng Hải”

Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG-Hiệu Trưởng Trường TC Múa TP.HCM-Chủ Tịch HNS Múa TP.HCM

Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG-Hiệu Trưởng Trường TC Múa TP.HCM-Chủ Tịch HNS Múa TP.HCM

Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG-Hiệu Trưởng Trường TC Múa TP.HCM-Chủ Tịch HNS Múa TP.HCM

Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG-Hiệu Trưởng Trường TC Múa TP.HCM-Chủ Tịch HNS Múa TP.HCM

 Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG-Hiệu Trưởng Trường TC Múa TP.HCM-Chủ Tịch HNS Múa TP.HCM

Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG-Hiệu Trưởng Trường TC Múa TP.HCM-Chủ Tịch HNS Múa TP.HCM

 Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG-Hiệu Trưởng Trường TC Múa TP.HCM-Chủ Tịch HNS Múa TP.HCM

Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG-Hiệu Trưởng Trường TC Múa TP.HCM-Chủ Tịch HNS Múa TP.HCM

 Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG-Hiệu Trưởng Trường TC Múa TP.HCM-Chủ Tịch HNS Múa TP.HCM

Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG-Hiệu Trưởng Trường TC Múa TP.HCM-Chủ Tịch HNS Múa TP.HCM