18:52 | 09/02/2023

Đoàn Trường TC MÚA TP.HCM do thầy Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG – Hiệu Trưởng Trường TC Múa TP.HCM – Chủ tịch Hội Nghệ Sĩ Múa TP.HCM làm trưởng đoàn, NSƯT Tạ Thùy Chi (g/v phụ trách) cùng các em học sinh đã đến Thủ Đô Bắc Kinh tham gia Liên Hoan và Hội Thảo Quốc Tế với chủ đề “Bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa” trong cộng đồng các dân tộc thiểu số.

 Đoàn đã mang đến Liên hoan những tiết mục múa đặc sắc, thuần túy văn hóa dân tộc Việt Nam nhằm giới thiệu-quảng bá đến nước bạn về sự đa dạng và phong phú của nền văn hóa đa sắc tộc của đất nước Việt Nam ta.

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM Tham Gia Liên Hoan Và Hội Thảo Quốc Tế

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM do thầy Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG – Hiệu Trưởng Trường TC Múa – Chủ Tịch HNS Múa Tp.HCM làm trưởng đoàn.

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM Tham Gia Liên Hoan Và Hội Thảo Quốc Tế

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM do thầy Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG – Hiệu Trưởng Trường TC Múa – Chủ Tịch HNS Múa Tp.HCM làm trưởng đoàn.

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM Tham Gia Liên Hoan Và Hội Thảo Quốc Tế

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM nhận tranh lưu niệm từ BTC

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM Tham Gia Liên Hoan Và Hội Thảo Quốc Tế

Thầy Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG cùng NSƯT TẠ THÙY CHI nhận quà lưu niệm từ BTC

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM Tham Gia Liên Hoan Và Hội Thảo Quốc Tế

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn dân tộc tại Bắc Kinh

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM Tham Gia Liên Hoan Và Hội Thảo Quốc Tế

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM Tham Gia Liên Hoan Và Hội Thảo Quốc Tế

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM chụp ảnh lưu niệm cùng các đoàn dân tộc tại Bắc Kinh

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM Tham Gia Liên Hoan Và Hội Thảo Quốc Tế

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM tham gia hoạt động bên lề sự kiện

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM Tham Gia Liên Hoan Và Hội Thảo Quốc Tế

thầy Ths.NSND HÀ THẾ DŨNG – Hiệu Trưởng Trường TC Múa – Chủ Tịch HNS Múa Tp.HCM ký tên lưu niệm

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM Tham Gia Liên Hoan Và Hội Thảo Quốc Tế

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM mang Cờ Tổ Quốc chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM Tham Gia Liên Hoan Và Hội Thảo Quốc Tế

Các đoàn dân tộc cùng chụp ảnh lưu niệm

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM Tham Gia Liên Hoan Và Hội Thảo Quốc Tế

Các đoàn dân tộc cùng chụp ảnh lưu niệm

Đoàn Trường TC Múa TP.HCM Tham Gia Liên Hoan Và Hội Thảo Quốc Tế

Các đoàn dân tộc cùng chụp ảnh lưu niệm