Chương Trình Thi Tốt Nghiệp Trung Cấp Diễn viên Múa

Chương Trình Thi Tốt Nghiệp Hệ Trung Cấp Diễn Viên Múa đã thành công tốt đẹp. Sau những tháng ngày miệt mài Giảng dạy và luyện tập của Giảng Viên và các em học sinh đã để lại dấu ấn rất lớn cho toàn thể Hội đồng chấm thi, Khách mời và toàn thể phụ huynh.Một số hình ảnh của chương trình thi Tốt nghiệp. Chi tiết